PARKETT OG HELSE

De fleste av våre leverandører har for lengst sluttet å bruke formaldehyd og andre stoffer som kan gi avgasser fra et lagt gulv. De øvrige leverandørene har en tidfestet plan for utfasing av slike stoffer.

Det er tre gode grunner at du skal ta dette alvorlig:

 

·       Vi lever med høyere innetemperatur enn før (22°C i dag mot 19°C for 30 år siden)

·       Boligene våre er blitt tettere som følge av byggeforskrifter som skal redusere energibruken

·       Stadig flere mennesker utvikler allergier og andre luftveisplager